web analytics

Er journalist i Göteborg

Jag, Oskar Brandt, är en social, flexibel och mångfacetterad journalist. Jag har en examen i journalistik från journalisthögskolan JMG. Har även en fil. mag. i historia och latin från Göteborgs universitet och University of Wales, Lampeter.

Var åren 2015-2020 informatör för Psykiatri Psykos vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Skrev där artiklar, fotade, gjorde filmer och producerade information om verksamheten, medarbetarna och om vårdmetoderna.

Innan dess varit  bl.a. copywriter för kommunikationsbyrån tolv.nollnoll och informatör vid Institutionen för globala studier vid Göteborgs universitet. Arbetade ett par år som journalist för göteborgstidskriften På Plats i Väster. Har också arbetat som skribent på Mölndals museum och varit informatör vid Svenska Ostindiska Companiet. Skrivit uppskattade historiska artiklar och personporträtt för Göteborgs-Posten.

Kontakta mig gärna!

Omslagsfoto: Patricia Mellin