web analytics

Er journalist i Göteborg

Jag, Oskar Brandt, är en journalist som är kreativ, resultatinriktad och analytisk. Jag vill berätta om livet, människor, historia och samhället på klarspråk. Jag har en examen i journalistik från journalisthögskolan JMG. Har även en fil. mag. i historia och latin från Göteborgs universitet och University of Wales, Lampeter.

I september 2020 planerar jag i samarbete med förlaget Books on Demand att ge ut ”Överlevnad”, min debatt- och idébok om samhället, effektivitet och livskvalitet.

Var åren 2015-2020 informatör för Psykiatri Psykos vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Skrev där artiklar, fotade, gjorde filmer i Adobe Premiere. Jag kommunicerade om värdet av verksamheten, medarbetarna och om vårdmetoderna.

Innan dess varit  bl.a. copywriter för kommunikationsbyrån tolv.nollnoll och informatör vid Institutionen för globala studier vid Göteborgs universitet. Arbetade ett par år som journalist för göteborgstidskriften På Plats i Väster. Har också arbetat som skribent på Mölndals museum och varit informatör vid Svenska Ostindiska Companiet.

Har på min arbetsplatser och arbetat med trycksaker och bildbehandling i Adobe InDesign och Photoshop.

Skrivit uppskattade artiklar om historia och personporträtt för Göteborgs-Posten.

Kontakta mig gärna vid behov av en rapp och allsidig skribent!

Omslagsfoto: Patricia Mellin

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.