Compassionfokuserad terapi kan hjälpa personer med psykossjukdom att utveckla en inre trygghet

Compassionfokuserad terapi (CFT) är en ny stress- och känslohanteringsmetod. Det engelska ordet compassion står ungefär för medkänsla på svenska. Metoden lär oss att genom compassion mot oss själva och andra att utveckla vår inre trygghet. Det kan vara värdefullt särskilt för personer med psykossjukdom. Dessa personer lider ofta av stigma och självkritik.

Publicerad: Sahlgrenska universitetssjukhuset, ”Compassionfokuserad terapi kan hjälpa personer med psykossjukdom att utveckla en inre trygghet”, 2018-11-29

 

Psykologen Christina Andersson praktiserar, skriver om, undervisar och handleder i CFT. Hon är också yogalärare och en av grundarna av Centrum för social hållbarhet vid Karolinska Institutet. Christina har själv regelbunden handledning av bl.a. CFT-grundaren professor Paul Gilbert. Metoden integrerar och kompletterar klassiska terapier som psykodynamisk terapi och KBT med modern hjärnforskning och kontemplativa traditioner såsom buddhism. Christina har alltid varit intresserad av grunden för lycka och kom i kontakt med CFT runt 2010.

– Samhället har länge varit intresserat av att vi jämt ska springa snabbare och bara stärka våra bra sidor, säger psykologen Christina Andersson. Jag började runt 2008 inse att för att må bra behöver vi förstå hur vi kan läka känslomässig och fysisk smärta. Det gäller att kunna omsorgsfullt bara vara med oss själva och varandra i det som gör ont i livet.

Självkritik ofta ett problem för personer med psykossjukdom 

Psykospatienter lider ofta av självkritik som yttrar sig i röst- eller synhallucinationer.

– Vid CFT försöker behandlaren att hjälpa patienten att utveckla en inre trygghet och stödjande röst som kan dämpa de negativa rösterna.

CFT-teorin utgår från att vi har en yngre och mer utvecklad och en äldre, mer primitiv hjärna. Den äldre ställer ofta till med problem för oss. CFT kan lära oss att använda vår mer moderna del av hjärnan till att få den primitiva, äldre delen av hjärnan att känna sig lugn och trygg.

Psykospatienter kan känna mycket stigma från sig själva eller omgivningen, skam eller skuld över sin diagnos eller oroa sig för hur de ska klara sig i livet. Då kan det hjälpa att kunna lära sig att gå in i sitt inre trygghetssystem för att koppla bort sina stressorer.

CFT en hjälp att hitta vår inre trygghet 

CFT lär att vi människor har tre känslocirklar vi ofta rör oss mellan. Den ena är hotcirkeln, den andra den utforskande eller prestationscirkeln och den tredje är trygghetscirkeln.

Hotsystemet handlar bl.a. om inre och yttre kritik mot oss själva, att vi känner oss hotade av omgivningen eller andra negativa känslor som skuld, skam och ångest.

Prestationssystemet handlar om fokus på att leverera, utforska och bli belönade. I lagom mån är den bra men kan vid överdrift leda till arbetsnarkomani, missbruksberoende, överdrivet tittande på sociala medier eller för mycket datorspel. I vårt prestationssystem jämför vi oss med andra. Det kan göra att vi mår dåligt om vi hela tiden värderar oss för det kan ge oss en känsla av att vi aldrig är tillräckligt bra eller att vi bara tycker om oss själva om vi lyckats med något och känner oss bättre än andra. Streamingtjänster, datorer och smartphones är å sin sida konstruerade så att vi skall vilja använda dem så mycket som möjligt. Belönings- eller prestationsöverdrifter gör oss trötta i huvudet.

Den tredje cirkeln är trygghetssystemet och där känner vi förnöjsamhet och trygg gemenskap med andra även när vi ibland är ensamma. Det är vårt system för läkande, lugn och ro.

– CFT lär patienten att identifiera när hen t.ex. hamnar i hotsystemet eller blir stressad av för mycket prestationskrav och vad hen då kan göra för att gå tillbaka till trygghetssystemet. Ett sätt att lämna prestationscirkeln är att tänka på något som får en att må bra en stund och stilla sinnet lite.

Acceptans och trygghet huvudfokus för CFT

Det positiva med CFT är att fokus inte är att förbättra patienten utan att få hen att lära sig hålla om, trösta och acceptera sig själv i befintligt skick t.ex. vid känslor av misslyckande eller hopplöshet.

– CFT lär oss att känna hopp och acceptans och att inte döma oss själva eller andra i utsatta lägen i livet. Får vi positiva känslor, ger det oss ofta styrkan och modet att ta itu med eventuella förändringar vi känner behovet av.

Men förändring är inte huvudfokus utan att skapa en trygg, medkännande och icke-dömande acceptans och en känsla av gemenskap med andra i att vi alla behöver trygghet och förståelse.

CFT lär oss att leva med målsättningen att göra gott mot oss själva och andra och att förlåta oss och andra när det blir fel ibland.

 Text: Oskar Brandt, informatör vid Psykiatrisk utredningsmottagning, Sahlgrenska universitetssjukhuset