web analytics

Categories

Din journalist i Göteborg

Samhällsjournalist i Göteborg – Oskar Brandt

Oskar Brandt är din samhällsjournalist i Göteborg.

Som samhällsjournalist i Göteborg, copywriter, redaktör och informatör har Oskar Brandt fjorton års erfarenhet. Nyligen var han redaktör för Göteborgs Naturhistoriska Museum. Där skötte han om webbsajten i Episerver. Här skrev denne skribent populärvetenskapliga inlägg på Facebook. Han marknadsförde också museets utbud på Instagram och i GP Guiden.

Sedan har Oskar Brandt skrivit uppskattade artiklar och reportage om samhället, historia och personporträtt för Göteborgs-Posten och många olika tidningar. Emellanåt fick texterna puffar i vänsterkrysset på Göteborgs-Posten.

Därutöver, hösten 2021, arbetade han som arkivarie vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet.

Innan dess var Oskar Brandt ekonomisk skribent för föreningen Positiva Pengar. Positiva Pengar vill att samhället ska drivas av andra krafter än att enskilda skuldsätter sig mer och mer för varje år.

För övrigt är ”Överlevnad- för samhället och människorna” titeln på Oskar Brandts idé- och debattbok om åtstramningspolitiken, jämlikhet, stress, effektivitet, psykisk ohälsa och livskvalitet. Beställ den här!

Journalist i Göteborg

Sammantaget är Oskar Brandt en samhällsjournalist i Göteborg. Ambitionen är att berätta om samhället, livet, människor och historia på klarspråk. Studierna ledde till en examen som journalist  från journalisthögskolan i Göteborg JMG. Vår samhällsjournalist Oskar Brandt har även en fil. mag. som historiker och latinist från Göteborgs universitet och University of Wales, Lampeter. I denna ingick ett års avslutade studier vid juris kand.programmet vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet.

Under åren 2015-2020 var Oskar Brandt informatör för Psykiatri Psykos vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Där skrev oskar Brandt  artiklar, fotade och gjorde filmer i Adobe Premiere. Där kommunicerade han om värdet av verksamheten, medarbetarna och om vårdmetoderna.

Samhällsjournalist med bred erfarenhet

Utöver arbetsgivarna ovan inbegriper yrkeserfarenheten organisationer som the School of Global Studies (Göteborgs universitet), Göteborgs-Posten, tidskriften På Plats i Väster, Göteborgs stad, Chalmers, kommunikationsbyrån tolv.nollnoll, reklambyrån Xtrovert Media, Mölndals stadsmuseum, tidskriften Flamman samt stiftelsen Svenska Ostindiska Companiet. För den sistnämnda satt Oskar Brandt på Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Som bonus har denne skribent arbetat med enklare trycksaker och bildbehandling i Adobe InDesign och Photoshop. Han har prövat på filmredigering i Adobe Premiere.

Kontakta gärna Oskar vid behov av en rapp och allsidig samhällsjournalist och skribent!

Omslagsfoto: Rickard Yxelflod

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.