web analytics

Er journalist i Göteborg

Sedan mars i år praktiserar jag som skribent för föreningen Positiva Pengar. Den vill att samhället ska drivas av andra krafter än att enskilda skuldsätter sig mer och mer för varje år.

 ”Överlevnad- för samhället och människorna” är titeln på min idé- och debattbok om åtstramningspolitiken, den utbredda stressen, effektivitet, psykisk ohälsa och livskvalitet. Beställ den här!

Jag, Oskar Brandt, är en journalist som är kreativ, resultatinriktad och analytisk. Jag vill berätta om livet, människor, historia och samhället på klarspråk. Jag har en examen i journalistik från journalisthögskolan JMG. Har även en fil. mag. i historia och latin från Göteborgs universitet och University of Wales, Lampeter.

Var åren 2015-2020 informatör för Psykiatri Psykos vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Skrev där artiklar, fotade, gjorde filmer i Adobe Premiere. Jag kommunicerade om värdet av verksamheten, medarbetarna och om vårdmetoderna.

Jag har arbetat konkret med journalistik samt kommunikation i runt 12 år. Jag har arbetat eller skrivit för organisationer som the School of Global Studies (Göteborgs universitet), Göteborgs-Posten, tidskriften På Plats i Väster, Göteborgs stad, Chalmers, kommunikationsbyrån tolv.noll, reklambyrån Xtrovert Media, Mölndals stadsmuseum, tidskriften Flamman samt stiftelsen Svenska Ostindiska Companiet. För den sistnämnda satt jag på Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Har på mina arbetsplatser arbetat med trycksaker och bildbehandling i Adobe InDesign och Photoshop.

Skrivit uppskattade artiklar om historia och personporträtt för Göteborgs-Posten.

Kontakta mig gärna vid behov av en rapp och allsidig skribent!

Omslagsfoto: Patricia Mellin

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.