Fysisk aktivitet och andra nödvändigheter för hjärnan Intervju med psykiatrikern Anders Hansen

Daglig fysisk rörelse som gör en andfådd och svettig är viktig för att hjärnan ska fungera och må bra. Ändå blir den moderna människan alltmera stillasittande.

Publicerad: Sahlgrenska universitetssjukhuset, ”Fysisk aktivitet och andra nödvändigheter för hjärnan”, 2019-10-18

Något av det viktigaste för vår hälsa får många alldeles för lite av idag, säger Anders Hansen, psykiatriker och civilekonom. Anders har populariserat mycket fakta om hjärnan bl.a. i böckerna ”Hjärnstark” (2016) och ”Skärmtid” (2019).

– All form av fysisk aktivitet är en ytterst nödvändig del för att hjärna ska fungera väl och må bra. All rörelse är bra, men den är bäst om den är pulshöjande.

Fysiskt sällskap är essentiellt då vi är ett flockdjur. Onlinetid räknar inte hjärnan som sällskap på samma sätt, utan vi behöver fysiskt sällskap för att inte få ökad risk för t.ex. hjärtsjukdomar.

Efter tre dygn helt utan sömn är risken överhängande att du börjar utveckla psykotiska symptom. Tyvärr sover folk i allmänhet allt mindre idag. Det finns flera riskfaktorer av att sova för lite.

Människans biologi är anpassad för rörelse

Vi människor är utvecklade för att leva i jägar- och samlarsamhällen på stenåldern. Evolutionen är långsam. Vår biologi är inte anpassad för dagens stillasittande liv.

– Under vår historia ökade rörelse chansen till överlevnad oerhört. ”Motion” är ett historiskt nytillkommet ord.

Den pulshöjande delen av regelbunden fysisk aktivitet är viktigast för vår hjärnhälsa. Sedan kan du välja mellan nästan vilken sådan aktivitet som helst. Du kan välja mellan t.ex. joggning, cykling, simning, tennis eller kampsporter. Promenader är också bra men inte lika bra som mer pulshöjande aktiviteter.

Det bästa att svettas ca 40 min tre ggr/vecka

– Med pulshöjande menar jag att du behöver bli andfådd och svettig. Helst 40-45 minuter per gång tre gånger i veckan.

När pulsen höjs, ökar blodflödet till hjärnan och det bildas flera ämnen som är viktiga för att hjärnan ska må bra. Effekten blir att hjärnans tankemässiga förmågor och mående blir avsevärt bättre. Effekten på hjärnan börjar redan de första fem minuterna efter långvarig fysisk inaktivitet, men förstärks när den upprepas.

Kombinationen mellan antidepressiva och fysisk aktivitet oerhört effektiv

Fysisk aktivitet har också visat sig ha ett unikt extraskydd mot återfall för den som haft många depressioner.

– Självklart bör patienten kombinera med antidepressiv medicin även då.

Studier pågår som visar att fysisk aktivitet verkar skydda mot och hjälpa även mot återfall i bipolär sjukdom eller i psykossjukdom.

Att börja försiktigt är viktigt

Är en patient ur form när hen börjar med fysisk aktivitet, gäller det att börja försiktigt.

– Att idrotta är inte nödvändigt utan all fysisk aktivitet räknas som t.ex. att cykla till jobbet eller att ta trapporna istället för hissen.

Daglig fysisk rörelse är det viktigaste vad gäller fysisk aktivitet för att hjärnan ska fungera väl och må bra.

Text: Oskar Brandt, informatör vid Psykiatrisk Utredningsmottagning, Psykiatri Psykos, Sahlgrenska Universitetssjukhuset