web analytics

Categories

Din journalist i Göteborg

Systemfel i högerns kapitalistiska modell

Att optimera den ekonomiska tillväxten är som att få en kropp att fungera i ett ekonomiskt blodomlopp. Om huvudet hamstrar allt blod, så kollapsar kroppen när resten av kroppsdelarna som hjärtat, händerna och fötterna inte får något blod. Därför funkar inte girighet som är motorn i högerns kapitalistiska system.

Publicerad i ETC Göteborg 2014-05-02

Överdrivet sparande fungerar inte heller för då tas en del blod (= pengar) ur kretsloppet och kroppens olika delar har inte lika mycket blod att driva kroppen vidare med heller. Vi har stora ekonomiska verksamheter som banker och internationella jättar som samlar pengar på hög och bromsar utvecklingen för att sko sig själva.

Vi hade i Alliansen mellan åren 2006–14 en regering som stramade åt i en paradoxal syn på ekonomin och lät stora tillgångar ligga still utan skapa nytta. 2012 hade Sverige en nettotillgång på 637 miljarder SEK. Priset blir att många i samhället stängs av från kretsloppet. En ekonomi som plundrar sina egna hushåll och sitt eget samhälle. En ekonomi som konsumerar sina resurser som borde vara ämnade för en ny avkastning. Ekonomi är inte pengar men de finns för att vara ett drivmedel för att skapa nytt.

Här finns vidare anknytningar till miljön. Om vi förbrukar all metall i jorden, får vi till slut brist på metall. Men om vi återanvänder så tar metallen inte slut.
Så skapa jobb åt alla, se till att de har en lön tillräcklig att konsumera för och hålla de ekonomiska hjulen rullande med. Se till att de som ändå är sjuka och arbetslösa får en ordentlig socialförsäkring, för då kan de i alla fall göra nytta som konsumenter. Se sedan till att återvinna det vi tar ur jorden, för då behöver inte jordens resurser ta slut.

En viss extra belöning för önskvärda prestationer som en akademisk examen, ansvar eller kreativitet m.m. är okej. Men grundnivån måste vara hög nog att hålla kretsloppen rullande med. När vissa belönas för mycket börjar de att spara istället för att konsumera. Då tas pengar ur det ekonomiska kretsloppet och ekonomin tynar bort.

Vikingarna antas av historiker ha bidragit till att få fart på ekonomin efter den äldsta medeltidens lågkonjunktur. När vikingarna plundrade kyrkorna på dessas ekonomiskt improduktiva guld och silver, så använde vikingarna sedan stöldgodset att handla med och ädelmetallerna fördes in i det ekonomiska kretsloppet igen. Resultatet var att handeln ökade och ekonomin växte.

Nu är jag inte för individuell plundring och våld mot kyrkan. Men ingen samhällsinstitution bör få hamstra på sig för mycket rikedom. Skatt är en legal form av plundring som håller i gång det ekonomiska kretsloppet. Och jag anser inte att det var moraliskt rätt att vikingarna plundrade kyrkan, men om det funnits möjlighet för det engelska samhället att beskatta kyrkan och fördela dess överflöd bland de fattiga, så hade detta varit moraliskt rätt och lika effektivt. Ingen bör vara skattebefriad.
Ekonomin fungerar bäst om alla tillåts bli vinnare.

Slutsats
Ekonomins ursprung tillhör naturen. Alla naturprocesser skildrar kretslopp såsom vattnets kretslopp.

Marknadsekonomin skildrar en konstgjord modell. Den bröt banden till natur, samhälle och människor när den industriella revolutionen kom på 1700-talet med sina egna, nya lagar som inte fanns på riktigt utan var hypoteser.

Detta förklarar problemet med marknadsekonomin. Den innehåller inte ett naturligt kretslopp, utan stoppar upp ekonomins flöde. Högern vill dessutom sänka skatten, som är ett kretslopp. Utan tillräckligt hög skatt samlas för mycket kapital i några fås gigantiska fickor.

Pengar borde finns för att skapa ny nytta.

Stöld måste självklart beivras. Men om en är rik och en annan svälter, är inte då att hävda äganderättens okränkbarhet en stöld från och våld mot den som är nära att dö av svält? Var Robin Hood ond och sheriffen av Nottingham god?

Text: Oskar Brandt, journalist i Göteborg

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.