Se till mer än en akademisk titel

 

Tryck på bilden nedan tills den blir stor nog!

För att minska arbetslösheten, måste det vara möjligt för akademiker och andra att få sin kompetens erkänd bredare än inom bara sin egen nisch.
Begränsa inte tjänstemän till en akademisk titel. Om kulturvetare kunde arbeta som ekonomer & vice versa skulle nog färre vara arbetslösa och kanske kreativiteten spira?

You may also like