Myten om Weimar, eller varför inflation egentligen uppstår

Läs texten nedan i Parabol här eller genom att trycka på bilden nedan.

Om inte staten skär ner sina utgifter, stiger inflationen, menar traditionalistiska ekonomer. Då blir det som i Weimarrepubliken och snart följer kaos. Men vad var det egentligen som orsakade inflationen i Weimar? Oskar Brandt reflekterar över en intressant tes om pengar.
Om inte staten skär ner sina utgifter, stiger inflationen, menar traditionalistiska ekonomer. Då blir det som i Weimarrepubliken och snart följer kaos. Men vad var det egentligen som orsakade inflationen i Weimar? Oskar Brandt reflekterar över en intressant tes om pengar. Klicka på bilden för en läsbar version av texten.

Läs mer

Tidningen Rörelsen, ”Globaliseringen bär på fröna till USA:s fall”, 2024-01-30

LinkedIn, State deficits, equality, welfare, and progressive taxation (In collaboration with ChatGPT), 2023-02-06

Tidningen Rörelsen, ”Euron skulle vara det fria och jämlika Sveriges undergång”, 2023-01-11

Positiva Pengar, ”Ojämlik handel skapar obalans”, 2021-06-17

-”-, ”Lokala banker – nyckeln till en blomstrande ekonomi?”, 2021-04-28

-”-, ”Hudson och skulderna som behöver skrivas av”, 2021-03-31

ETC Göteborg, ”Systemfel i högerns kapitalistiska modell”, 2014-05-02

You may also like