web analytics

Categories

Din journalist i Göteborg

Euron skulle vara det fria och jämlika Sveriges undergång

Oskar Brandt: Euron skulle vara det fria och jämlika Sveriges undergång

Oskar Brandt har skrivit om euron i Tidningen Rörelsen.

Läs artikeln av Oskar Brandt i Tidningen Rörelsen.

Medlemsländerna som har den gemensamma valutan euro kan inte föra en självständig politik.

Går Sverige med i euron, är vi inte längre fullt ut en stat. Då kan vi inte längre skapa pengar för produktionsökningar.

Med en sådan politik blir sättet att hantera lågkonjunkturer att ändra på skatten, att staterna skuldsätter sig hos banker, att försämra för arbetarklassen, att privatisera och göra nedskärningar.

Nu finns det krafter som vill utnyttja tidens kriser som coronapandemin och kriget i Ukraina till att få med oss i EMU. EMU är samarbetsunionen runt valutan euron.

Läs artikeln av Oskar Brandt i Tidningen Rörelsen.

P.S.

Läs boken om åtstramningspolitiken som euron innebär. Åtstramningspolitik utgör ett stort hot mot överlevnaden för samhället och människorna.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.