Euron skulle vara det fria och jämlika Sveriges undergång

Oskar Brandt: Euron skulle vara det fria och jämlika Sveriges undergång

Oskar Brandt har skrivit om euron i Tidningen Rörelsen.

En artikel av Oskar Brandt i Tidningen Rörelsen.

Med euron blir åtstramning för vanligt folk nästan enda möjligheten att ta sig ur en lågkonjunktur eller finanskris. Vi får också svårare att bygga ut skola, vård, omsorg, kultur, vägnät, järnvägar. Vi får än mindre råd med den gröna omställningen. Pengar blir en dyr bristvara i euron.

Ändå är riskkapitalisten Christer Gardell i Dagens Industri för euron. Samtidigt skriver Dagens Industri  i en annan text om hur vi kan tvingas med i euron.

I euron kan länderna inte skapa pengar utifrån sina nationella behov. Länderna i euroområdet har ingen egen valuta och har avsagt sig sin självständighet.

Svårare med underskott

Medlemsstaterna måste för att finansiera sin egen politik ta in pengar via skatt eller som en privatperson låna pengar av finansmarknaden. Dessutom får länderna inte ha mer än tre procents underskott. Det innebär en restriktion för att finansiera sina egna behov. Eurovalutans medlemsländer kan därmed inte föra en självständig politik.

I eurosamarbetet skapar istället EU centralt pengar. EU skapar därmed den ekonomiska politikens dominerande grundvillkor för eurons medlemsländer.

Denna politik har EU utformat främst efter Tysklands ekonomiska behov. Men eurons medlemsländer har heller inte alltid samma ekonomiska behov. Detta ställde till det för länderna i Europas södra del under finanskrisen 2008-2011.

Myter om expansiv finanspolitik

De som vill skapa katastrofkänsla om expansiv finanspolitik har fel. I euron handlar den enda möjligheten att stärka ekonomin vid lågkonjunktur och kriser om nedskärningar och privatiseringar.

Detta är en stjälp som riskerar att krossa ekonomin, miljön och folkhälsan men särskilt arbetarnas rättigheter.  Staten får också svårt att finansiera teknik- och läkemedelsutveckling som är viktig för vår internationella konkurrenskraft.

Ekonomiforskaren Steve Keens skriver också om hur ekonomin tenderar att växa om staten går först och skapar pengar.

Red Justice berättar om hur statliga underskott ger resurser till staten att stärka ekonomin och räddar den undan kris.

Eurons kriser ger ojämlikhet

Att gå med i euron skulle göra Sverige beroende av den form av katastrofkapitalism som den nyliberale ekonomen Milton Friedman kom på. Katastrofkapitalism bygger på att samhället ska utnyttja eller skapa kriser.

Dessa kriser kan vrida samhället mot avregleringar, privatiseringar och ojämlikhet. I kristider accepterar folket lättare högerpolitik. Det innebär nedskärningar av folkets frihet under ansvar, jämlikhet, välfärd, arbetstillfällen, arbetsvillkor och mänskliga rättigheter.

Vi behöver skrota det finanspolitiska ramverket för att kunna kombinera skatt med statliga underskott vid behov av ny produktion, nya satsningar eller nya behov.

Oskar Brandt är journalist och medlem i Majornas S-förening i Göteborg.

 

Läs artikeln av Oskar Brandt i Tidningen Rörelsen.

Mer läsning

Läs boken om åtstramningspolitiken som euron innebär. Åtstramningspolitik utgör ett stort hot mot överlevnaden för samhället och människorna.

Sverige hade en stark finansposition utan euron

Tidningen Rörelsen, ”Globaliseringen bär på fröna till USA:s fall”, 2024-01-30

Parabol, ”Myten om Weimar, eller varför inflation egentligen uppstår”, 2023-10-01

LinkedIn, State deficits, equality, welfare, and progressive taxation (In collaboration with ChatGPT), 2023-02-06

Positiva Pengar, ”Ojämlik handel skapar obalans”, 2021-06-17

-”-, ”Lokala banker – nyckeln till en blomstrande ekonomi?”, 2021-04-28

-”-, ”Hudson och skulderna som behöver skrivas av”, 2021-03-31

ETC Göteborg, ”Systemfel i högerns kapitalistiska modell”, 2014-05-02

You may also like