web analytics

Categories

Din journalist i Göteborg

Kropp och knopp hänger ihop

Tryck på bilden tills den blir stor nog!

 

För psykospatienter men även andra påverkar fysisk aktivitet som träning som gör dig andfådd hur du fungerar och mår mentalt.
Kropp och knopp hänger ihop. För personer med psykos påverkar fysisk aktivitet som träning som gör en andfådd hur de fungerar och mår mentalt.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.