Målet är ett meningsfullt arbete

Arbetsinriktad rehabilitering (AIR) är en modell för att effektivt ge patienter med en psykossjukdom en meningsfull sysselsättning. Helst är det lönearbete men kan kan också vara t.ex. studier. Aktiviteten ska vara på brukarens egna villkor.
Läs artikeln genom att trycka på bildlänken tills bilden blir stor nog.

 

En artikel om arbetsfinnarmodellen AIR för människor med psykos.
Individual Placement and Support är ett program som snabbt ska ge människor som haft psykos ett arbete på deras egna villkor. I Göteborg kallas modellen för AIR.

You may also like