China may have problems but so does globalisation

Exploring the Complexities of Global Dynamics: Noah Smith’s Analysis of China’s Worldview meets Oskar Brandt’s Insightful Critique. Join us on a thought-provoking journey as we navigate through the intricate intersections of democracy, economic equality, and global tensions. Discover the underlying forces shaping our world today and the imperative for a more equitable future. Are you […]

Continue Reading

Historiens skiftningar i Oskar Brandts artiklar

Samhället har inte alltid sett likadant ut. Det visar Oskar Brandts artiklar som denna text länkar till. Sedan 1970-talet har ojämlikheten och utanförskapet ökat. Globaliseringen har medfört större delen av våra utsläpp. Men särskilt har den bundit vissa länders arbetare vid att vara extremt underbetalda, samtidigt som Västs arbetare i högre utsträckning blir arbetslösa. Göteborgs […]

Continue Reading