web analytics

Categories

Din journalist i Göteborg

Behov

Konflikthantering

Giraffspråket säger att genom att bemöta varandra med vänlighet och respekt kan vi hantera konflikter konstruktivt. Tryck på bildlänken tills du kan läsa krönikan om konflikthantering!  

Läs mer

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.