De få avvikarnas makt

Läs artikeln här!

Artikel av Oskar Brandt i SocialPolitik om våra samtals påverkan.
Samtalen vi har, vare sig på jobbet eller över en fika, har stor kraft. Genom att dela tankar och hållbara idéer kan vi påverka fler människor än bara deltagarna. Små förändringar i samtal kan påverka hela gruppers beteende och åsikter enligt journalisten Oskar Brandt i tidningen SocialPolitik.

You may also like