Vi reade ut vårt land i onödan

Ford, Volvo Cars, Geely – utlandets uppköp av svensk basindustri är många. Oskar Brandt gräver i varför vi rear ut våra företag och om Sverige kunnat undvika detta. Brandt ifrågasätter den rådande åtstramningspolitiken som slår mot allt från de goda arbetena och folkhälsan till klimatet samt välfärden. 1999 köpte Ford svenska Volvo Cars för att […]

Continue Reading

Staten nödvändig för näringslivet

Staten är nödvändig för näringslivet Ett starkt affärsliv och industrisektor behöver staten till att gå före och investera i hela samhället, människorna och i naturen. När ett samhälle ger alla delar vad de behöver, blomstrar människorna och företagen. Cirkulation får det ekonomiska kretsloppet att växa Historiker säger att vikingarna bidrog till att få fart på […]

Continue Reading

Myten om Weimar, eller varför inflation egentligen uppstår

Inflation är ett komplext ekonomiskt fenomen som ofta missförstås. Den här artikeln av Oskar Brandt djupdyker i ämnet och förklarar varför inflation egentligen uppstår. Artikeln tar upp Weimarrepublikens ekonomi och avlivar vanliga myter om hyperinflationens orsaker. Genom historiska exempel och ekonomiska teorier presenterar Brandt en ny förståelse av inflationens mekanismer. Läs texten nedan i Parabol […]

Continue Reading