Avgörande att förbundet skyddar sina mest sårbara medlemmar

Sänkt a-kassa för långtidsarbetslösa slår hårt. Svenska Journalistförbundet måste försäkra sina långtidssjuka medlemmar som jobbar deltid på grund av sjukdom eller funktionshinder. Dessa grupper riskerar att drabbas särskilt hårt av Tidöregeringens nya sänkta a-kassa för långtidsarbetslösa. Läs mer texten i tidningen Journalisten här! Övriga läsrekommendationer Sänkt a-kassa leder bara till sämre löner Hjärnan i arbete: […]

Continue Reading

Engagemang för en bättre värld kan öka den egna lyckan

Lyckan! Hur når vi den i en mer osäker tid? Tryck på bilden för att läsa reportaget med filosofen Bengt Brülde.  

Continue Reading

With a Love for Music and Mathematics

Failing so many times to find a solution to an advaced problem that you become the only one in the world totally understanding the solution when you solve it inspires Philippe Tassin, Professor at Condensed Matter and Materials Theory  at Chalmers University of Technology. Click on the article until it gets large enough. Please do […]

Continue Reading

State deficits, equality, welfare, and progressive taxation

State deficits, equality, welfare, and progressive taxation are crucially important to the climate and life on the planet. We can use these to create a degrowth capitalism with a comfortable future for all. Please do read the article here: https://www.linkedin.com/pulse/state-deficits-equality-welfare-progressive-taxation-crucially-oskar/   Further reading: Degrowth capitalism The deficit myth A modern migration theory  

Continue Reading